V oboru sdělovacího zařízení (slaboproudu) zpracováváme projektovou dokumentaci všech úrovní a zajišťujeme související činnosti:

  • Dokumentace pro územní řízení
  • Dokumentace pro stavební povolení
  • Projektová dokumentace pro provádění stavby
  • Realizační dokumentace
  • Studie
  • Rozpočty
  • Zajištění inženýrské činnosti
  • Autorský dozor
  • Výpočty nebezpečných vlivů střídavé trakce a vedení vvn včetně návrhu opatření
  • Bezpečnostní projekt projekční